Zemin Çivileme – Püskürtme Beton

Kazılarda, ayrışmış kayaç yüzeylerinin duraylığını sağlamak yüzeyin kaplanması ve atmosfer ile irtibatın kesilmesi ile olur.

Bu amaçla kazı yüzeyi genellikle çelik hasır da serilerek, püskürtme beton ile kaplanır.

Derin kazı halinde, yanal destekleme zemin çivileme ile birlikte yapılarak güvenli bir şekilde kademeleri kazı yapılır.