Zemin Susuzlaştırma

Derin Kuyu

Yeraltı suyu altında kazı yapılabilmesi için çevre güvenliğinin sağlanması gerekir.

Aksi halde çevre üst yapılar, alt yapılar kazı esnasındaki hareketlerden etkilenmekte ve zarar görebilmektedir.

Well Point (Nokta Kuyu)

Yeraltı suyu altında kazı yapılabilmesi için çevre güvenliğinin sağlanması gerekir. Aksi halde çevre üst yapılar, alt yapılar kazı esnasındaki hareketlerden etkilenmekte ve zarar görebilmektedir.

Zemindeki aktif su seviyesi veya doygun su içeriği nedeni ile şev yapılamaz, kazı alanı içinde yeraltı suyunun indirilmesi ve aynı seviyede kontrolü ile güvenli kazı yapılabilir.