Derin Kazı / İstinat Yapıları

ÇELİK DESTEK

İstinat yapılarında derin kazılarda yanal destekleme elemanı olarak kullanılır. Çelik destekler ile güvenli bir şekilde kademeli kazı yapılır.

FORE KAZIK / KESİŞEN İKSA

Temel mühendisliği uygulamarında en eseki ve bilinen bir yöntemdir.

Derin kazı yapılarında fore kazıkların kesiştirilmesi ile sürekli perdeler teşkil edilebilir.

ÖNGERMELİ ANKRAJ

İstinat yapılarında derin kazılarda yanal destekleme lemanı olarak kullanılır.

Gevşek-yumuşak kumlu killi zemin koşullarında, ayrışmış kayaç koşullarında üretilebilmektedir.

Diyafram duvar veya kazıklı istinat yapılarında yanal deplasmanlar ankrajlar ile sınırlandırılır. Kalıcı veya geçici olarak yapılabilir.

ZEMİN ÇİVİLEME – PÜSKÜRTME BETON

Kazılarda, ayrışmış kayaç yüzeylerinin duraylığını sağlamak yüzeyin kaplanması ve atmosfer ile irtibatın kesilmesi ile olur.

Bu amaçla kazı yüzeyi genellikle çelik hasır da serilerek, püskürtme beton ile kaplanır.

Derin kazı halinde, yanal destekleme zemin çivileme ile birlikte yapılarak güvenli bir şekilde kademeleri kazı yapılır.

GEÇİRİMSİZLİK PERDESİ

Diyafram duvar tekniği ile yapılır.

Özellikle baraj gövdelerinde menbadaki suyun yamaç ve mansaba sızmasını engellemek için kil diyafram oluşturulur.

Kalınlığı genellikle 80,100,120cm olmakla birlikte kaya tabakasına da soketlenmesi istenir.

MİNİ KAZIKLI İKSA

Genellikle yeraltı suyu olmayan zemin koşullarında ayrık istinat yapısı olarak kullanılır.

Kemerlenme etkisi yüzey stabilitesi sağlanır.

DİYAFRAM DUVAR

Derin kazı istinat yapılarıdır.