Temel Kazıkları

Prekast Çakma Kazık

Sağlam zemin tabakalarının çok derinlerde olmadığı zemin koşullarında, özellikle kumlu zeminlerde uygundur.

Prekast elemanlar hazır imal edildiklerinden yüksek mukavemetli C30 veya daha yüksek beton sınıfına sahip elemanlardır.

Ciddi gürültü kirliliği (110 dB’ den fazla) ve dinamik çakım çevre şartları açısından olumsuz yanlarıdır. Şehir içinde kullanımı bu nedenler ile azalmaktadır.

Fore Kazık

Temel mühendisliğinde en eski uygulamadır. Üç ayak sehpa ile yapılan uygulamalar teknoloji ile son derece modern makinelere yerini bırakmıştır.

45cm ile 120 cm arası yaygın olarak 40-50m derinliğe kadar imal edilebilir.

Daha büyük çaplar ve derinlik ise özel uygulamalar olup ciddi tecrübe ve makine ekipman gerektirmektedir.

Baret Kazık

Şehirleşmeye bağlı olarak kule inşaatlarının yapılması ile fore kazık yetersiz kalmıştır. Zira, yapı geometrisine göre 20-30 katı aşan yapılarda temel altında oluşan gerilme fore kazık tarafından taşınamayıp grup etkisi oluşabilmektedir.

Baret kazıklar 60,80,100,120,150 cm kalınlığında genellikle 280cm uzunluğunda dikdörtgen yapıda inşa edilebilmektedir.

İmalat özellikle yerel geoteknik (zemin) bilgisi, uzman ekip ve yüksek teknolojiye sahip makineler ile yapılmalıdır.

Mini Kazık

45cm altında yapılan delme kazıklardır.

Delgi tekniği yumuşak zeminlerde statik delme (foraj) yolu ile yapılır.

Ayrışmış kayaç koşullarındaa da temel kazığı veya istinat yapılarında havalı delgi tekniği ile başarı ile kullanılmaktadır.