Zemin Güçlendirme

DİNAMİK KOMPANSİYON

Gevşek zemin tabakalarının sabit bir kütlenin düşürülmesi ile sıkıştırılması esasına dayanır.

JETGROUD KOLON

Yumuşak, gevşek zemin koşullarında farklı oturmaların kontrol edilmesi, taşıma gücünün yetersizliği, yüksek yeraltı suyu altındaki zeminlerde sıvılaşma/yumuşak vb. risklerin çözümü için yaygın olarak kullanılır.

60cm, 150cm’e kadar yapılabilmektedir.

Uygulama da zemin bilgisi, uygulama tecrübesi son derece önemlidir.

VİBRE FLATASYON

Granüler gevşek zemin koşullarında zemin güçlendirme amacıyla yapılır.

Uygulama sonrasında zemindeki sıkılık kontrol edilerek hedeflenen zemin iyileştirmesi kontrol edilmelidir.

FİTİL DREN

Yumuşak- gevşek zemin koşullarında zemin suyunun drenajı sağlanır.

TAŞ KOLON

Granüler gevşek zemin koşullarında zemin güçlendirme amacıyla yapılır.

Uygulama sonrasında zemindeki sıkılık kontrol edilerek hedeflenen zemin iyileştirmesi kontrol edilmelidir.

Uygulama genellikle çakım yolu ile yapılır, vibrasyon ile de sıkıştırma sağlanır.