Vibro Flotasyon

Granüler gevşek zemin koşullarında zemin güçlendirme amacıyla yapılır.

Uygulama sonrasında zemindeki sıkılık kontrol edilerek hedeflenen zemin iyileştirmesi kontrol edilmelidir.