Prekast Çakma Kazık

Sağlam zemin tabakalarının çok derinlerde olmadığı zemin koşullarında, özellikle kumlu zeminlerde uygundur.

Prekast elemanlar hazır imal edildiklerinden yüksek mukavemetli C30 veya daha yüksek beton sınıfına sahip elemanlardır.

Ciddi gürültü kirliliği (110 dB’ den fazla) ve dinamik çakım çevre şartları açısından olumsuz yanlarıdır. Şehir içinde kullanımı bu nedenler ile azalmaktadır.