Öngermeli Ankraj

İstinat yapılarında derin kazılarda yanal destekleme lemanı olarak kullanılır.

Gevşek-yumuşak kumlu killi zemin koşullarında, ayrışmış kayaç koşullarında üretilebilmektedir.

Diyafram duvar veya kazıklı istinat yapılarında yanal deplasmanlar ankrajlar ile sınırlandırılır. Kalıcı veya geçici olarak yapılabilir.