Mini Kazıklı İksa

Genellikle yeraltı suyu olmayan zemin koşullarında ayrık istinat yapısı olarak kullanılır.

Kemerlenme etkisi yüzey stabilitesi sağlanır.