Mini Kazık

45cm altında yapılan delme kazıklardır.

Delgi tekniği yumuşak zeminlerde statik delme (foraj) yolu ile yapılır.

Ayrışmış kayaç koşullarında da temel kazığı veya istinat yapılarında havalı delgi tekniği ile başarı ile kullanılmaktadır.