Çelik Destek

İstinat yapılarında derin kazılarda yanal destekleme elemanı olarak kullanılır. Çelik destekler ile güvenli bir şekilde kademeli kazı yapılır.